Vážení rodiče a žáci, od pondělí 11. května 2020 se obnovuje na ZUŠ Slatiňany prezenční individuální výuka v hudebním oboru (hudební nástroje a zpěv) a výuka výtvarného oboru. Hudební nauka, hudební soubory a taneční obor se do odvolání (nejdéle do konce školního roku) budou nadále vyučovat pouze distanční formou z bezpečnostních důvodů (nelze zajistit minimální odstup žáků).

V prostorách pobočky v Nasavrkách se vyučuje od 25. května.  Žáci pobočky si od 11. května mohou domluvit s učitelem výuku na hlavní budově ve Slatiňanech..

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Bezprostředně po skončení výuky žáci opustí budovu školy.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (popř. ostatní možné ochranné prostředky dýchacích cest – nos, ústa).

Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

Prostory školy bude uklízečka každý pracovní den důsledně čistit a otírat hygienickými prostředky. Na hygienická opatření v rámci vyučování dohlédnou učitelé podle pokynů ředitele školy.

Vyučovat se bude v rouškách nebo v ochranných štítech. Ochranné štíty budou žákům na výuku zapůjčeny (především na výuku zpěvu). Při výuce dechových nástrojů budou žáci bez roušek a ochranných štítů. Minimální vzdálenost mezi žákem a učitelem bude 2 metry. Naše podmínky vycházejí z materiálu MŠMT – Ochrana zdraví a provoz Základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Čestné prohlášení

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Formulář si můžete stáhnout ZDE

V případě nejasností kontaktujte vedení školy.

Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany