Školné za pololetí ve školním roce 2021/2022

Hudební obor Přípravné a základní studium (individuální) 1400,-
Hudební obor Přípravné a základní studium (skupina 2 žáků) 1200,-
Hudební obor Přípravné a základní studium (skupina 3-4 žáků) 1000,-
Hudební obor Žáci navštěvující pouze soubory   250,-
Taneční obor Přípravné studium 1000,-
Taneční obor Základní studium 1200,-
Výtvarný obor Přípravné a základní studium 1400,-
Studium pro dospělé (individuální) Žák platí dvojnásobek školného

Termíny plateb

1. pololetí – 15. října 2021

2. pololetí – 15. března 2022

Případné slevy na školném se řeší individuálně s ředitelem školy.

Půjčovné

Žákovi naší školy může být po dohodě s třídním učitelem zapůjčen hudební nástroj. Zapůjčení nástroje je zpoplatněno podle pořizovací ceny nástroje. U ceny do 5000 Kč je půjčovné 60 Kč/měsíc, 5001 – 15000 Kč je půjčovné 80 Kč/měsíc, nad 15000 Kč je půjčovné 100 Kč/měsíc. Žádost o zapůjčení nástroje rodiče vyřizují s třídním učitelem žáka. Při převzetí nástroje bude třídním učitelem předána smlouva o zapůjčení hudebního nástroje s podmínkami půjčovného.