Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo 25. května 1992 souhlas se zřízením samostatné základní umělecké školy zde ve Slatiňanech. Tímto byla korunována velká snaha a zájem městské rady, zastupitelstva města a mnoha dalších slatiňanských občanů. Velký osobní podíl pro vznik této školy měl první ředitel naší ZUŠ, pan Jaroslav Vychodil, a tehdejší starostka paní Marie Málková.

Zřizovatel školy – město Slatiňany, zafinancovalo adaptaci vily Irena a 1. září 1992 mohla začít výuka v hudebním oboru. Počet žáků byl 75. V následujícím roce přibyla výuka i v oboru výtvarném. Postupem času začaly přibývat další umělecké obory – roku 1995 taneční a v roce 1997 literárně-dramatický.

V prvních dvou letech školu řídil pan Jaroslav Vychodil. Od 1. 7. 1994 byl jmenován do funkce ředitele pan Petr Šotta, který funkci ředitele vykonává doposud. V oblasti ekonomicko-právní bylo pro školu důležité získání právní subjektivity, a to od 1. 1. 1996.

Další mezník pro školu byl rok 1999, kdy jsme svou činnost rozšířili částečně i do Nasavrk, kde vznikla naše pobočka.

Naše škola nikdy neměla nouzi o žáky, dlouhodobě je kapacitně plně vytížena. Od roku 1999 se počet našich žáků pohybuje mezi 360 a 400. Jsme škola zaměřená trochu více na kolektivní obory. V současné době vyučujeme naše žáky ve třech oborech: hudební, výtvarný a taneční. Škola se úspěšně rozvíjí a díky velké podoře zřizovatele má velmi dobré podmínky pro svou činnost. V hlavní budově školy v Raisově ulici se vyučuje hudební obor, dále má škola k dispozici dvě patra budovy bývalé pobočky České spořitelny, kde máme zkušebnu, učebnu výtvarného oboru a další prostory pro výuku hudebního oboru. Pro taneční obor máme ve Školní ulici – naproti hlavní budově školy, krásný taneční sál.

Optimisticky se mohu dívat i dopředu. Máme plně kvalifikovaný a stabilizovaný učitelský sbor. Důležitou součástí naší činnosti je dobrá spolupráce nejen se zřizovatelem, ale i s dalšími slatiňanskými subjekty: základní a mateřskou školou, Sokolem, zámkem Slatiňany, ale i některými soukromými firmami, které nám v minulosti svým sponzorským příspěvkem pomohly v naší činnosti. Po celou dobu existence naší školy vyvíjí svou důležitou činnost Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPDŠ), s kterým škola úzce spolupracuje.

Činnost ZUŠ Slatiňany se stala nedílnou součástí kulturního a společenského života města, a především důležitou zájmovou aktivitou pro děti, což je naším hlavním cílem.

Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany