Hudební obor vznikl spolu se Základní uměleckou školou ve Slatiňanech v roce 1992. V současné době je na naší škole v hudebním oboru přibližně 230 žáků. V základním uměleckém vzdělávání hudební obor umožňuje žákovi využívat hudbu jako prostředku vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení. Vzdělávací obsah se dělí do dvou vzájemně úzce propojených oblastí:

1) hudební interpretace a tvorba

2) recepce a reflexe hudby

Prostřednictvím vzdělávání v hudebním oboru je rozvíjeno estetické a citové vnímání, sluchově pohybové a percepční schopnosti, hudebně intelektové, analytické a syntetické schopnosti, rytmické, tonální a harmonické cítění.

Cílem kolektivních předmětů (hudebních souborů) je především vzájemná tolerance a respekt k ostatním členům souboru. Nasloucháním, radostí ze hry a vytvářením společného díla naplňuje žák osobnostně sociální kompetence, neboť se zapojuje do společných aktivit. Uvědomuje si tak nejen svoji zodpovědnost, ale také důležitost jako nezbytná součást celku.

V předmětech hudebního oboru na naší škole vyučuje: kytara, ukulele, housle, violoncello, kontrabas, sólový zpěv, klavír, klávesy, klarinet, saxofon, hoboj, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, baskřídlovka, pozoun a bicí nástroje.

Žáci nacházejí uplatnění i v našich hudebních souborech: komorní hra, taneční rytmická skupina, soubor zobcových fléten, kytarový soubor, smyčcový soubor, soubor bicích nástrojů a sborový zpěv.