Sdružení rodičů a přátel dětí školy

při ZUŠ Slatiňany

 

předseda: Ing. Martin Harsa

místopředseda a zástupce pobočky: Eva Marešová

pokladní: Gabriela Karlíková

členové: Jan Karlík, Petr Šotta (člen za ZUŠ)

Při ZUŠ Slatiňany působí Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPDŠ), které spolupracuje při pořádání a organizování veřejných akcích školy. Prostředky SRPDŠ jsou vynakládány například na:

  • nákup učebních pomůcek pro žáky napříč obory
  • dotace na výjezdová nebo školní soustředění žáků
  • dopravu na akce školy (autobusy a ostatní dopravy na akce ZUŠ)
  • občerstvení účinkujících žáků na veřejných akcích školy
  • náklady žáků, kteří reprezentují školu na soutěžích
  • dárky pro absolventy školy

Kontakty na členy výboru SRPDŠ jsou k dispozici u ředitele školy. Bližší informace o práci SRPDŠ na telefonním čísle 603 528 590 nebo na emailové adrese: zusslat@tiscali.cz